29 december 2016

Visie

De stichting Vrienden van de Club 111 heeft als doel het openbaar Eindhovens carnaval financieel te ondersteunen. Hiertoe zamelen we geld in via onze donateurs, die jaarlijks €66,- betalen. Met de opbrengsten ondersteunen we het openbaar Lampegats carnaval, met als speerpunten de carnavalstraditie, de jeugd en nieuwe initiatieven. Om volledig transparant te werken, bieden we ieder jaar tijdens een speciale donateursbijeenkomst inzicht in de besteding van het geld dat we inzamelen.

Financiële steun noodzakelijk voor carnaval

Financiële ondersteuning uit private gelden wordt voor het carnavalsfeest steeds noodzakelijker. Een groeiend deel van de overheidssubsidie is door ontwikkelingen in onze samenleving bestemd voor veiligheid en ordehandhaving. In de toekomst zal dit niet veranderen. Hierdoor worden de budgetten voor het neerzetten van leuke openbare carnavalsevenementen steeds kleiner. Onze visie is dat Lampegatse carnavalsinitiatieven de financiële ruimte verdienen om zich verder te ontwikkelen.

Club 111 wil groeien

Het doel van de Club 111 is om jaarlijks te blijven groeien. Hieraan kunt u bijdragen door simpelweg donateur te worden, of als bestaande donateur nieuwe Vrienden van de Club 111 aan te dragen via het online donatieformulier. Onze donateurs zijn namelijk ook onze ambassadeurs.

Ga naar het donatieformulier

Wat gebeurt er met mijn donatie?